​Kontakt os og hør, hvad vi kan hjælpe dig med!

✩ ✩ ✩ ✩ ✩
​Vurderet 5 / 5 på Facebook og
Anmeld Håndværker

Garantiordning​

Faaborg Malerfirma er naturligvis medlem af Danske Malermestre - og det forpligter!

Hvis arbejdet ikke lever op til forventningerne

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af
Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre
kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du adgang til
at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give
Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen.

Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får du medhold i din klage, er vi
som medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis et medlem af Danske Malermestre mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets
afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved
arbejdet udbedres uden omkostninger for dig.

Garantiordningen dækker dog kun op til kr. 100.000,00 i udbedringsomkostninger og kun
hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, der rejses garantisager over for
medlemmer af Danske Malermestre.

Det dækker garantiordningen

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

  • Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller
    sommerhus
  • Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen
    bolig for egen regning

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om
udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og
medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og
skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder.
Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.

Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke
overstiger kr. 100.000,00 Inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt
mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretlig behandling.

Yderligere oplysninger kan findes her:

Danske Malermestre: www.malermestre.dk
Håndværkets Ankenævn: www.hvanke.dk

TOP